Par kapitālsabiedrību

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids, statūti,   informācija par valdi  Stratēģiskie mērķi un darbības veids ♦
 Statūti ♦ 
 Informācija par valdi ♦
2. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" ir 100% apmērā Liepājas  pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
3. Informācija par organizatorisko struktūru

 Struktūra 2019 ♦

 Struktūra 2018 ♦

4. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas  (dāvināšanas) kārtība SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" neveic ziedošanu (dāvināšanu)
5. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
6. Atalgojuma politikas principi

Atalgojuma politikas principi 2019 ♦

Atalgojuma politikas principi 2018 ♦

Atalgojuma politikas principi 2017 ♦
Atalgojuma politikas principi 2016 ♦

7. Informācija par iepirkumiem Skatīt mājas lapas sadaļā "Iepirkumi"
8. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Mērķu īstenošanas rezultāti 2018 ♦

Mērķu īstenošanas rezultāti 2017 ♦
 Mērķu īstenošanas rezultāti 2016 ♦

9.

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" vidējā termiņa darbības stratēģija 2018. - 2020. gadam

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" vidējā termiņa darbības stratēģija 2018. - 2020. gadam ♦

10. Ētikas kodekss

Ētikas kodekss ♦

 

Finanšu pārskati

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicētā informācija
1. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

 Iemaksas 2018 ♦

Iemaksas 2017 ♦

2. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

 Informācija 2018  ♦

 Informācija 2017  ♦ 

3. Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskti par 3, 6, 9 un 12 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem  ♦  

Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem  ♦  

Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem  ♦  

 

 Pārskats par 2018.gada 12 mēnešiem  ♦ 

 Pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem  ♦ 

Pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem  ♦ 

 Pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem  ♦

 4. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Gada pārskats 2018 ♦ 

Gada pārskats 2017 ♦

 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Nospiežot “Piekrītu”, jūs apstiprināt, ka saprotat un piekrītat sīkdatņu izmantošanai jūsu ierīcē.
Uzzināt vairāk Piekrītu